Пропускане към основното съдържание

Представена публикация

На къде отиваш Свят?

Пътя на Озирис в таро, споделено с Краси Мундова

Краси Мундова
В предишната си статия обещах да започна тема, свързана с трите езотерични пътя в таро от гледището на херметизма. В  статията за Глупака, ви запознах с аркан 0, символизиращ първоначални бульон на предбитието от който се е зародило всичко.  
Днес в тази статия, ще поемем по първия езотеричен път през големите аркани – пътя на Озирис или пътя на Мага. Магьосникът е първата карта от големите аркани, обгърната в символичен мистицизъм. Тя често се свързва с майстора – алхимик, пред когото са наредени всички инструменти – мечове /за осъзнаването чрез разума/, чаши/за вдъхновението/, жезли /за динамиката/ и петнакли /за материята/, с помощта на които той е създал „филосовския камък“. „Философският камък“ е най-важният от всички инструменти на мага, според някой той е пръчката,  с която се свързва с божественото, според други той в действителност е  божествената чaстичка в него.  Този магически инструментариум създава „злато“, като трансформира страховете на личността. А какво по-безценно богатство от това?! Личността от началото на времето се е борила с изначални демони –  страха „Фобос“ и ужаса „Деймос“,  да не изчезне, да не се разтвори…. Магът е и символ на абсолютното начало на съществуващото, той символизира волята на Твореца и творението да  създават, да творят светове, както и да осъзнаят своите творения, а по-този начин и своята същност. Силата на магьосника и нейното езотерично значение не е свързана толкова с въплатяване в самата материята, а с първоначалния импулс,  божественото желание, което е тласнало нищото към движение, вибрация и проява.  
 За древните магьосникът в таро е Озирис. Египтяните са го почитали като светлия Бог на съзиданието, но и бога на мъртвите и възраждането, защото както вече казахме за древните светът се развива в непрекъсната цикличност и трансформация. Животът според тях е низ от многоизмерни етапи на развитие,  които отмерват ритъма на съществуващото. Опознавайки големите аркани и отделните езотерични пътища през тях, човек лесно осъзнава тази цикличност, а това осъзнаване помага да надмогне изначалните, първични страхове и да се доближи до мъдростта на духовната си природа.


Озирис е богът, чиято смърт и възкресение египтяните празнували всяка година, заменяйки скръбта с радост. Той е бил и най-популярното от всички египетски божества, точно защото египтяните свързвали това върховно божество с основния херметичен закон за ритмичността.  Той е и символа на сътворението, което според някои езотерици е допуснато в ума на Бога, пожелал да създава светове и движение от абсолютния застинал хаос, като се е отдръпнал и е направил място за тъмнината и проникващата през нея светлина. Магът обаче не е самият творец според египтяните, а негова рожба, защото дори Озирис е роден от върховното божество Ра- първоизточника на всичко. Озирис е цивилизатора в древен Египет, той отменя дивашката традиция на древните племена, свързана с канибализма и въвежда основните закони на земята, свързани с божественото право. Правото на слънчевото божество над хтоничните божества на тъмнината. И не защото херметическата школа отрича  правото на съществуване на тъмнината, а защото най-мъдрите разбират, че само в най-непрогледния мрак, човек може да разбере същността на светлината. Магът/Озирис владее основните елементи по право, той е абсолютната активност и провежда активната творческа енергия през големите аркани. Пътя на Озирис е път на сътворението, на проявата на светлината и разпръскването на мрака. Неофитът върви по този път с бързи крачки, защото влага цялата си енергия  и сили. Пътят е труден и опасен, защото ученикът е изправен пред жестоки предизвикателства.

Магът, разгръщайки се по този път, като въплатена енергия в материята се превръща в Императора, законодател и уредник. Смел разпоредител, който устоява на всяка деструктивна намеса и е господар на видимия свят. Царственият император се появява, за да затвърди реда и да не допусне настъпване на  хаоса. Но за да има развитие в света и човека е необходима и друга сила, тази на числото 7 и Колесницата, която дава импулс за бързо развитие и движение. В херметизма обаче принципа за ритмичност не допуска движение само в едната посока, защото законът повелява „махалото“ винаги да се връща в обратна посока, за да се поддържа равновесието на силите в света, така добре усвоени чрез Колесницата. И колкото е по-напористо и настъпателно  движението на Колесницата в едната посока, толкова по-бързо и безпощадно се завърта енергията на Колелото на съдбата в другата посока, защото то следва ритъма на закона. Законът според който, всяка причина винаги поражда следствие, а следствието на свой ред се явява причина за друго и така до края на времето…. Така ученикът достига  до най-плашещата и най-трансформираща за личността му енергия, тази на Смъртта. Неофитът в древен Египет е бил длъжен да научи трудния урок, според който дори светлият Озирис, следвайки пътя на божествения ред е умрял, за да се възроди като хтонично божество в света на мъртвите – Амента. Така той е показал как енергията от света на материя преминава в друг свят с духовен произход, завръщайки се към изначалната си прародина. Но за ученика, постигнал символичната смърт в храма на живота, тя не е загуба, а e ценен урок, защото е осъзнал , че освобождаването от тленното и преходното е крачката до пълното израстване, чрез разрушаването на кулата на егото.  Плашещата до смърт Кула в таро е всъщност символ на издигащата се кундалини, която руши всичко ненужно, но тази сила е толкова мощна, че само достойният ще усвои урока. Достойният, който преминавайки успешно пътя на Озирис е съумял да се издигне над страстта, ненавистта, желанията, притежанията, за да заблести душата му с божественото Слънце на Озирис.
С любов и за общото благо от Краси Мундова

Коментари

Популярни публикации от този блог

Вещи, които имат лоша енергия

Докато изхвърлях сухи цветя днес ми дойде идеята да напиша статия за вещите, носещи лоша енергия. Те са толкова много, както и толкова разнообразни, че надали ще успея да ги класифицирам в рамките на тази публикация.

 Когато говорим са обсебени вещи, всеки си представя Анабел или сходните с нея асоцияции, но не можете да повярвате колко много от заобикалящата ви материя има негативно присъствия, независимо, че е нежива. Ще дам няколко примера, като целта ми е да ви замисля, а не да ви убедя в правотата си.


 Огледалата   На огледалата бях посветила отделен пост, но сега ще кажа само няколко думи за тях. Те са портал към отвъдното, или ако искате го наречете - "паралелен свят". Не се втренчвайте по никакъв повод в повърхността на този магичен предмет, защото не знаете къде може да ви отнесе. Не е желателно да имате огледало в спалнята, особено когато е тъмно и витаят всякакви сили, подвластни на мрака.   Избягвайте също контакта със старинни огледала, защото според определен…

Преминаване в Петото измерение

Много хора се пробуждат, а други все още са в летаргия, неразбиращи какво се случва с човечеството. За тези които са наясно какво е Третото измерение, бих искала да кажа, че много от нас навлизат в Четвъртото, като пълната трансформация ни води до т.нар. Пето измерение. Ако мога да обясня за какво идва на реч с "човешки" думи, то определено бих се спряла на това, че всичко, което ни дават сетивата не е съсвем "реално" и подлежи на "корекции", които биха били постигнати, когато отделния индивид започне да вибрира с едни по-високи честоти.
 Нека си представим как стоим по средата на улица, заобиколени от високи сгради. Способни сме да видим сградите, минувачите по улицата, трафика, слънцето, облаците.., но можем ли да видим какво се случва зад самите сгради? Е, отговорът е еднозначен - не, не можем! Ако обаче започнете да трептите с други честоти, прескачайки в Петото измерение, то няма да имате подобен проблем, защото съзнанието би било до толкова развит…

Пет признака, показващи, че имаш силно развита интуиция

"Интуицията е свещен дар, а умът - негов предан слуга. Изградили сме общество, което почита слугата, а забравя за дарa."

                                                                                                                             Алберт Айнщайн


 Някак в забързания си живот забравяме, че имаме и други сетива, освен тези, които вече сме разпознали. Много често, именно тези скрити дарове от Бог, много ясно ни подсказват какво точно трябва да направим в дадена ситуация, но уви, изобщо не слушаме вътрешния си глас.
 Страхът е например от онези недостатъци, а смело бих го нарекла и порок, който произтича именно от непознаването на вътрешната ни същност.
 Но нека говорим по същество и проследим онези пет  признака, които съвсем очебийно говорят за това, че имате силно развита интуиция, в която трябва да се вслушвате повече.  Първи признак: Ако имате ясни съновидения, които много добре си спомняте, когато се събудите сутрин, то задължително трябва да се замислите, от…

За човешката душа, интервю с Орлин Баев

Казвам здравей на Орлин Баев, който е един от най-изявените психолози в България  и неспорно познавател на човешката душа. Дипломиран психолог, който обаче не се задоволява само с познанието, добито в университетските среди, продължаващ развитието си, с едничката цел да помага на хората. Провежда психотерапия, включваща Когнитивно поведенческа такава, както и хипноза, с цел разкриване на онези сенки, намиращи се дълбоко в подсъзнанието, но отговорни за страданието, така присъщо на нашата природа.


 Ева: Здравей и благодаря, че прие поканата ми за интервю. Би ли казал няколко думи за себе си на читателите?Орлин Баев:  Аз съм ... човек, просто човек. За малко съм на този свят, гостенин съм на тази земя - знам го. Затова се старая да живея така, че да я правя по-добро място, доколкото е по силите ми и е рекъл безкраят. Обичам, обичам да обичам. Знам каква райска може да бъде тази планета, виждам я такава. Виждам хората съзнателни, резониращи с любовта, мъдростта, творческата свобода. К…

На къде отиваш Свят?

На къде отиваш отиваш Свят? На къде си тръгнал?  Яхнали белите коне, подвластни на Северняка, забравени в утехата на утрешния ден, вървим устремени към миналото, погубвайки настоящето. И тия хиляди съдби се свират по безветрените улички на живота, търсейки спасение от самите себе си. На пръв поглед съвършени, неуморни и горди, затъваме все по-надълбоко в блатото на черните мисли, забравили от къде сме дошли, практикувайки магията на самоунищожението...На къде отиваш Свят?

 Безкрайни сиви тълпи се молят в храма за собственото си спасение, забравили смисъла на Божественото, така дълбоко скрит в тленността на смъртните тела, загубили представа що е безкрайност. Разгръщайки поредната страница, водеща към гибелта на несбъднатото, планирайки собствения си край, някак все не осъзнаваме красотата, която би ни дарила светлината. А тъмната страна на Луната е толкова неотразима, обвита в мрака си, че тласка към разруха и унищожение, защото душите кървят под слънчевите лъчи, като свирепи вампир…

Колабринската библия, споделено с Краси Мундова

От дълго време в мен се породи желание и идея да напиша статия свързана с манускрипта от Колбрин. Древен ръкопис, който се състои от няколко части с различен произход. Смята се, че най-древната част от ръкописа е написана преди около 1500 г. пр.н.е. от древни египетски учени и астролози, които са нарекли ръкописа „Великата книга“.  Част от манускрипта е свързан с представите на древната херметическа школа за произхода на света и човека. Текста съдържа също така и разказа за масовото изселване на евреите от Египет, което го доближава като разказ и до старозаветните книги.  Хиляди години ръкописът е бил съхраняван в древен Египет, като се смята, че  е тайна книга на орден наречен „Синовете на огъня“. Древна египетска секта, чиито произход се губи във времето. Част от авторите, посветили време и енергия, за да изследват текста считат, че е ранносредновековен фалшификат, но за други, той е текст с оригинален древен произход, който крие в себе си знанията на Атлантида и древен Египет. Спо…

Какъв тип личност си - картинен тест

Вероятно всеки познава себе си  малко или много, но все пак си остава неразгаданата загадка, а именно кой съм всъщност аз? Този картинен тест може да ви помогне поне малко да преоткриете себе си, разбирайки кои са вашите положителни и кои - отрицателните черти на характера ви. Предлагам да опитате, като ще се радвам на коментари под поста.
  Нека започнем...Изберете само една от посочените картинки, като след това можете да прочетете отговорите, посочени в края на тази публикация.   Картинка номер 1: 

Картинка номер 2: 


  Картинка номер 3: 

  Картинка номер 4:
  Картинка номер 5:

            Отговори: 


Картинка номер 1: Ако сте избрали картинка с номер две, то е твърде вероятно често да се чувствате като аутсайдер, а и неразбран от света който ви заобикаля. Силно привлечен от мистичното, често се чувствате като гост на тази планета, очаквайки момента, в който някой ще ви отведе у дома. Възможно е и да сте депресиран, но важното е да разберете, че да си различен не е порок, а преимущ…

Защита от негативна енергия

През последните дни около мен имаше доста дебати, относно негативни енергийни влияния, или другояче казано - магии. Ако сте чели статиите ми досега, то вероятно знаете повече, относно защитните ритуали, които лично аз използвам. У мен обаче непрестанно напира едно особено чувство, карайки ме да размишлявам по-задълбочено по въпросния проблем, базирайки се върху научни данни, както и житейски опит.

 Предишната вечер бях буквално обладана от идеята, като съзнанието ми работеше неуморно, търсейки някакъв знак от съдбата. Бях доста изморена, наближаваше дванадесет, а нали  знаете, че това е часът на чудесата?

Магията на огледалата

Всеки от нас използва огледало поне няколко пъти на ден. По суетните дори не откъсват поглед от него, търсейки отражението си дори във витрините на градските магазини. Някога обаче замисляли ли сте каква опасност се крие отвъд огледалното ви отражение?


 Знаете ли, че огледалата са портал към паралелни светове, както и към света на мъртвите? Когато в къщата има починал човек, огледалата се закриват, защото има опасност, духът да остане пленен на границата на два свята. Всички тези традиции не са случайни, като трябва много внимателно да се вслушаме в тяхното послание. 

Глупакът в таро, като въведение в древната херметическа традиция, споделено с Краси Мундова

В поредица от статии бих искала да ви запозная с пътя на ученика в древен Египет, който е бил представен чрез големите аркани в таро, като символи на инициация в древната херметическа школа. Всеки е чувал, че таро се използва предимно за гадаене, но в действителност езотеричния произход на картите е със съвсем различно предназначение. Способността да гадаем е само ефект от пътя на инициация, който се достига от малцина. Таро е свързан с египетския начин на мислене, който се състои от три способа за пробуждане на вродената интелигентност в човекa. Тези три способа са и три основни принципа в херметизма. Те са в основата на структурата на битието и на личността. Ученикът преди да поеме трънливият път на просветление се запознава първо с тези основни начала.